Five Degrees Equal Pay Policy

 

Five Degrees' policy is to ensure that equality is observed in wage decisions and that employees receive equal pay and enjoy the same terms for the same or equivalent jobs, so that there is no unexplained wage difference. In this way, Five Degrees ensures that all employees have equal opportunities, regardless of gender, ethnicity, race, religion, or sexual orientation.

Five Degrees implements the equal pay policy by implementing, documenting, and maintaining an equal pay system based on the standard ÍST 85: 2012. The equal pay system covers all Five Degrees employees in Iceland.

In accordance with the requirements of the standard mentioned above, Five Degrees undertakes to:

 • Maintain constant monitoring, respond and work on reform if unexplained wage differences are measured.
 • Perform a wage analysis annually to make sure that there is no unexplained wage difference.
 • Comply with the relevant laws and regulations in force at any given time regarding the principle that all genders should be paid equally for the same or equivalent jobs.
 • Conduct annual management review meetings to evaluate the effectiveness of the equal pay system and work on reform.
 • Introduce the equal pay policy to all employees and make it available to the public on the Five Degrees website.

 

Jafnlaunastefna Five Degrees ehf.

 

Stefna Five Degrees er að tryggja að jafnréttis sé gætt við launaákvarðanir og að starfsfólk fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að engin óútskýrður launamunur sé til staðar. Þannig tryggir Five Degrees að allt starfsfólk eigi jafna möguleika óháð kyni, þjóðerni, kynþætti, trú eða kynhneigð.

Five Degrees framfylgir jafnlaunastefnunni með því að innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi byggt á staðlinum ÍST 85:2012. Jafnlaunakerfið tekur til alls starfsfólks Five Degrees á Íslandi.
Í samræmi við kröfur staðalsins skuldbindur Five Degrees sig til að:

 • Viðhafa stöðugt eftirliti, bregðast við og vinna að umbótum ef óútskýrður launamunur mælist.
 • Framkvæma launagreiningu a.m.k. árlega til að ganga úr skugga um að engin óútskýrður launamunur sé til staðar.
 • Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma er varða meginregluna um að öllum kynjum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
 • Framkvæma árlega rýnifundi stjórnenda félagsins til að meta árangur jafnlaunakerfisins og vinna að umbótum.
 • Kynna jafnlaunastefnuna fyrir öllu starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi á vefsíðu Five Degrees.

  Approved by the management of Five Degrees Iceland on November 2nd 2021.

   

 

 

 

 

 


Updated: November 22, 2021